Բավ է պառակտվել
02-09-2021 18:07

Happy Mind-ը հայտարարում է 5-7 տարեկան երեխաների ընդունելություն TUMO Moscow միջազգային դպրոցի հիման վրա բացված նոր կենտրոնում (տեսանյութ)

Happy Mind-ը զարգացման գործունեության տարբեր ձևաչափերի, քննադատական ​​և ստեղծագործական մտածողության, հաղորդակցության և համագործակցության ձևավորման միջավայրի ստեղծման նախագիծ է:

Մենք հարգում ենք երեխաների անհատականությունը և ապահովում երեխաների համար բարենպաստ, հոգատար և խթանող միջավայր:

«Preschool (նախադպրոցական) +» նախագիծ՝ 5+ տարեկան երեխաների և նրանց ծնողների համար:

«Նախկինում կրթությունն աշակերտներին որոշակի գիտելիքների փոխանցումն էր: Այժմ նրա խնդիրն է անձին ապահովել հուսալի կողմնացույցով, ավելի ու ավելի անորոշ, փոփոխական և բարդ աշխարհում սեփական ճանապարհը հարթելու ունակությամբ»:
Չարլզ Ֆադել, Մայա Բիալիկ, Բերնի Թրիլինգ «Քառաչափ կրթություն»:

Մեր նախագիծը երեխաների և մեծահասակների համար նավարկության, բաց լինելու և վստահության, ընտրության ազատության, սեփական եսը և ուրիշներին ճանաչելու, գեղեցկության, ստեղծագործության, հետազոտությունների և բացահայտումների մասին է:
Մեր նպատակն է ընդգծել և զարգացնել ճանաչողության գործընթացը՝ միաժամանակ ստանալով արդյունք: Այս նախագծի հեղինակների հիմնական խնդիրն է երեխային ցույց տալ աշխարհի ամբողջական պատկերը, որտեղ մենք, գիտակցելով մեր արմատները, բաց ենք մշակութային և աշխարհագրական լայնությունների համար, որտեղ բոլորը գիտակցում են ուսման արժեքը որպես կյանքի որակ:

Ծրագրի մասնակիցները երեխաների, մանկավարժների և ծնողների միավորումն է՝ փնտրելու իմաստներ, ինքնուրույն ուսուցման և ուրիշներին ուսուցանելու եղանակներով:

Նախագծի կառուցվածքը.
Նախադպրոցական․ 6 -ից 7 տարեկան (մեկ տարի ուսուցում)
Նախադպրոցական․ 5 -ից 6 տարեկան (երկու տարի ուսուցում)
Ստուդիաներ, լաբորատորիաներ, ստեղծագործական ատելյեներ

Մենք առաջարկում ենք զարգացնող գործունեության կազմակերպման տարբեր ձևաչափեր և եղանակներ, ստեղծում ենք քննադատական ​​և ստեղծագործական մտածողության, հաղորդակցության և համագործակցության ձևավորման միջավայր:
Մենք ասում ենք, որ տարբեր իրավիճակներում չկա մեկ ճիշտ պատասխան:
Մենք աշխատում ենք զույգերով և խմբերով
Սովորում ենք ինքնուրույն տեղեկատվություն քաղել և ամփոփել այն
Ստեղծում ենք ընտրության իրավիճակներ
Չենք առաջարկում գործողությունների հստակ ալգորիթմ
Միմյանց տալիս ենք բազմաթիվ բաց հարցեր
Բանավիճում ենք, այլ ոչ՝ վիճում, երևակայում ենք և ստեղծագործում, սովորում ենք պաշտպանել մեր կարծիքը, սխալվել և չվախենալ դրանից
Մենք ինքներս ենք համաձայնագիր կնքում այն ​​մասին, թե ինչպես ենք ապրում, ինչն է մեզ համար արժեքավոր, իսկ ինչն է ոտնահարում մեր իրավունքները: Մենք սովորում ենք հետևել կանոններին ՝ միաժամանակ ստուգելով սահմանները:

Մեզ մոտ բոլորովին վախենալի չէ լինել այն, ինչ կաս։

Թանգարանային մանկավարժությունը նախագծի ուղղություններից մեկն է: Նրա միջառարկայական բնույթը թույլ է տալիս այն օգտագործել որպես նորարարական տեխնոլոգիա: Գլուխգործոցների հետ խաղը կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն արվեստի, այլև շրջակա աշխարհի, մաթեմատիկայի և գրականության, հռետորաբանության ուսումնասիրության հարթությունում:

Հուզական ընկալման հմտությունների զարգացումը օգնում է երեխային հետաքրքրությամբ սովորել և հեշտությամբ շփվել ուրիշների հետ: «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների սոցիալական և հուզական զարգացում» ծրագրի նյութերի օգտագործումը («Ներդրում ապագայի մեջ» բարեգործական հիմնադրամի անձնական ներուժի զարգացման ծրագիր, հեղ. Ի․ Դվորեցկայա) կօգնի հասկանալ սեփական և ուրիշների հուզական աշխարհը։

Նախագծերի մեթոդը, որը մենք կօգտագործենք, խնդիրը մանրամասն մշակելու միջոցով դիդակտիկ նպատակին հասնելու եղանակն է: Նախագիծն ավարտվում է շատ իրական շոշափելի գործնական արդյունքով, որին հասնելու համար կարևոր են տեղեկատվության հավաքման և վերլուծության, արդյունքի կանխատեսման, հաղորդակցության և թիմային աշխատանքի ասպեկտները:

Դպրոցի նախադպրոցական ստորաբաժանման «Օկնա» («Окна») ծրագիրը մշակված է երկու տարիքային խմբերի՝ 4-6 և 6-7 տարեկան երեխաների համար:

Ուսուցողաթեմատիկ պլանավորումը հանդիսանում է նախագծում օգտագործվող կրթական չափորոշիչի, ուսումնական ծրագրի և գրականության սինթեզը:
Այս նախագծում երեխաների զարգացման և դաստիարակության փուլը ֆորմալ չէ: Այս գործընթացը կենտրոնանում է բազային հմտությունների և փաստերի յուրացման վրա, որոնք օգնում են երեխաներին ձեռք բերել անկախություն և հասկանալ իրենց շրջապատող աշխարհը:
Մանկավարժները ուսումը կառուցում են բնական ճանապարհով, ընթերցանության, ամենօրյա գործունեության, երգի և խաղի համատեքստում, որոնք խթանում են երեխաների հետաքրքրասիրությունը, ոչ թե ճնշում, այլ համագործակցում են նրանց հետ:

5-6 տարեկանների խումբ. հիմնական շեշտը դրվում է սոցիումին մեղմ ադապտացվելու, ճանաչողական հետազոտական ​​գործունեության ձևավորման, հետաքրքրասիրության զարգացման վրա: Հետաքրքրասիրությունը շագում է անվտանգից և ծանոթից, ուստի այս պայմաններում մենք փնտրում ենք նորույթ: Նախադպրոցական խմբերի մանկավարժների խնդիրն այն է, որ ուսումնական միջավայրը լինի ապահով և հարազատ, ինչպես նաև նոր և խթանող:

Օրվա ռիթմը կառուցված է հավասարակշռելով ակտիվության տարբեր աստիճանի գործունեության տեսակները։

6-7 տարեկանների խումբ (նախադպրոցական):
Ծրագրի հիմքը ճանաչողական - հետազոտական ​​գործունեությունն է: Այն ներառում է ճանաչողական մոտիվացիայի զարգացում, երևակայության և ստեղծագործական գործունեության զարգացում, շրջակա աշխարհի օբյեկտների հատկությունների և հարաբերությունների մասին գաղափարների ձևավորում:
Մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր երեխա զարգանում է իր տեմպով, ուստի չենք համեմատում երեխաներին:
Հոգեբանական - մանկավարժական աշխատանքի բովանդակությունը տրվում է հետևյալ ուղղություններով՝ «Ճանաչողական զարգացում», «Խոսքի զարգացում», «Սոցիալ- հուզական զարգացում», «Գեղարվեստագեղագիտական», «Ֆիզիկական զարգացում»:

Հիմնական սկզբունքները.
•Հիմնվում այս շրջանի երեխաների զարգացման տարիքային առանձնահատկությունների վրա` մատչելիության սկզբունք
• Աջակցություն և փոխազդեցություն մեծահասակների և երեխաների միջև
• Երկխոսություն ընտանիքի հետ
• Դրական տրամադրվածություն
• Կրթական գործունեության անհատականացում
• Անվտանգություն և տարբերակայնություն

Նախագծի մոտավոր ռեժիմ․
8: 30-9: 00 - երեխաների հանդիպում, ազատ խաղ
9: 00-9: 40 - ինտեգրված դասերի 1-ին բլոկ
9: 40-10: 00 - վիտամինային նախաճաշ
10: 00-10: 45-ինտերակտիվ և դերախաղերի 2-րդ բլոկ
10:45 - 12:00 - զբոսանք
12:00 - 12:45 – 3-րդ բլոկ՝ նախագծային գործունեություն
12:45 - 14:00 - ճաշ, ազատ խաղ
14:00 - 15: 15– լրացուցիչ պարապմունքներ
15:15 - 16:30 - զբոսանք և ծրագրի ավարտ

Բոլոր մանրամասն տեղեկությունները կներկայացնենք սեպտեմբերի 5-ին՝ Բաց դռների օրը:

Ինչ կլինի այդ օրը.

1. Ծանոթություն Happy Mind կենտրոնների ցանցի հիմնադրի հետ:
Նունիկ Քոչարյանը կպատմի իր անցած ճանապարհի մասին, թե ինչպես է որոշել ստեղծել մանկական կենտրոններ և ինչու է Happy Mind-ը տարբերվում մյուս դպրոցներից

2. Կրթության փորձագետ Իրա Դվորեցկայան կպատմի
- նախագծում երեխաների կրթական ծրագրի, դրա առանձնահատկությունների մասին
- տարբեր տարիքային խմբերի ուսումնական ծրագրի մասին

3. «Մոտիվացիոն գործիքներ» պրակտիկում ծնողների համար։
Սկոլկովո միջազգային գիմնազիայի ուսուցչուհի-հոգեբան Գայանե Աղայանի հետ միասին կքննարկենք մոտիվացիայի տարբեր տեսակները, յուրաքանչյուրը կկարողանա ձևակերպել իր դրույթները և ձևավորել դրանք դեկորատիվ տարրերի օգնությամբ։

4. Խաղեր երեխաների համար:
Ծnրագրի հետ ծանոթության և հաղորդակցության ընթացքում բոլոր երեխաները կդառնան ստեղծագործական ատելյեի, զվարճալի խաղերի և ոչ ձանձրալի հաղորդակցության մասնակից:

Երբ․
Սեպտեմբերի 5 -ին ժամը 11: 30 -ին

Որտեղ․
Մոսկվա, Մանտուլինսկայա փող., 7, շենք 3

Գրանցման հղում ՝ https://tumo.moscow/preschool?utm_source=gisher